Oprichtingsdatum 03-03-1970

Op het eind van de jaren '60 speelde bij de Gymnastiekvereniging ATILLA te Houten een volleybalgroep in de toenmalige gymzaal bij de Familieschool.

Trainer van deze groep was Piet de Wit, aangetrokken door ATILLA omdat hij reeds volleybaltrainer was van de KPJ te Houten. Tot de groep Atilla-spelers behoorde Jaap Weijers. Samen in de auto op weg naar de volleybalavond ontstond op een gegeven moment het idee om in Houten een volleybalvereniging op te richten. Omdat de zaal in Houten niet geschikt was om competitie te spelen en er in Schalkwijk op initiatief van de bevolking aldaar een Sporthal werd gesticht was het voor de handliggend deze vereniging in Schalkwijk te starten.

Om van een voldoend aantal leden verzekerd te zijn zocht Piet de Wit contact met de KPJ Schalkwijk om de mogelijkheden te bezien. Nadat Jaap Weijers en Piet de Wit de Heer Bos van de NEVOBO hadden uitgenodigd om de eisen en faciliteiten voor competitievolleybal toe te lichten werd door Jaap Weijers en Piet de Wit de oprichtingsvergadering belegd.

Deze werd gehouden in de opkamer van het "Wapen van Schalkwijk" oftewel in het toenmalige hotel- cafe-restaurant van Phiel en Rie Bijleveld. Opmerkelijk aan deze vergadering was dat enkele personen (met name Co Baas) vanuit de vergadering thuis werden opgebeld met de vraag of zij mee wilden doen en of zij maar direct in het bestuur lden gaan zitten. Bij de totstandkoming van de naam was er een lange discussie en allerlei namen en afkortingen passeerden de revue.

Totdat Toon de Wit uit Schalkwijk het voorstel deed voor een krachtige, korte, gemakkelijk in de mond liggende, niet plaatsgebonden naam : "TAURUS' (Stier)Logo.


Deze naam werd door de vergadering aangenomen.

Uiteraard werd daarbij de passende verenigingskleur rood gekozen en wit werd daaraan toegevoegd